Obory poradenství

 • Veřejná správa a samospráva
  Provádíme audity ICT prostředí, konzultace a poradenství pro veřejnou správu a samosprávu v oblasti dotačních možností, řídíme realizaci ICT projektů ve veřejné správě.

 • Projektové řízení
  Při projektovém řízení aplikujeme mezinárodní metodiku PRINCE2.
 • Služby a vývoj ICT
  Zaměřujeme se zejména na vývoj, implementaci SW řešení a poskytování komplexních ICT služeb.
 • Studie proveditelnosti
  Zajišťujeme zpracování feasibility study investičních záměrů, jejichž obsahem je zhodnocení všech realizačních alternativ záměru, kvalifikované posouzení realizovatelnosti a podklady pro investiční rozhodnutí společnosti.
 • CBA
  Poskytujeme komplexní zpracování Cost Benefit Anylysis, která hodnotí investiční projekt, analyzuje a porovnává náklady a přínosy konkrétních projektových záměrů.
 • Dotační konzultace
  Nabízíme konzultace a poradenské služby v oblasti dotačních možností daných subjektů, poskytujeme ucelené služby pro klienty po celou dobu realizace projektu.
 • Bezpečnostní audity
  Provádíme komplexní kontrolu počítačových sítí klienta, od nasazení firewallu, konfiguraci serverů a stanic, po nastavení bezpečnostní politiky a systému zálohování.Základní cíle bezpečnostního auditu:
  o Zjištění aktuálního stavu zabezpečení dat
  o Definice rizik
  o Podklady pro doporučení definování bezpečnostních politik
 • Systémová integrace
  Zajišťujeme systémovou integraci, kdy IS klienta integrujeme v jednotný fungující celek, který pracuje co nejefektivněji.

Naše služby poskytujeme dle celosvětově uznávaného standardu ISO/IEC 20000.